Vi ritar och har projektledningen av ombyggnaden av gamla logistiklokaler till modern livsmedelsproduktion.
Totalt cirka 14 000 m² fisk- grönsaks- och köttproduktion.