Skip to main content
Ystad

Vi är stolta över att ha fått möjligheten att rita projektet med de gamla statarlängorna i Ystad som för många är ett känt landmärke vid infarten till staden.

Genom att bevara och återuppbygga dessa byggnader, har vi skapat en modern bostadsmiljö med en stark förankring i platsens historia.